İdari Durum:
        22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Kanun ile “Mezitli İlçesi” adıyla Mersin İli’nin (4) Merkez ilçesinden biri olarak kurulmuş ve 01.07.2008 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmiştir. İlçemiz 40 Mahalleden oluşmaktadır. Bu Mahallelerin en büyüğü 24.520 nüfusu ile Menderes Mahallesi olup, en küçük Mahalle ise 117 nüfusu ile Tol Mahallesidir.
 
        Mezitli Kaymakamlığı Çamlıca Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi No:147 adresinde mülkiyeti belediyeye ait kiralık binada faaliyetini sürdürmektedir
 
        İlçemizin toplam yüz ölçümü 51.579 ha (515.79 km²) olup, belediye sınırları içerisindeki alan 6.750 ha (67.50 km²), belediye sınırları içerisindeki imarlı alan 3.600 ha (36 km²) dır. Toplam bina adedi 8.849, toplam parsel sayısı 13.324, toplam hane sayısı 78.889’dir. Rakımı 5 m’dir. İlçede 40 mahalle mevcuttur.
 
        Bölgemiz genellikle konut alanı ve ikinci konut alanı olup, ticari faaliyetler GMK bulvarında yoğunlaşmıştır. Ayrıca ilçe içerisinde Mezitli Küçük Sanayi Sitesi ile hazır beton tesisi bulunmaktadır. İlçenin Belediye hizmetleri 1968 tarihinde kurulan Mezitli Belediyesi Başkanlığınca yürütülmektedir. İlçede tarımsal faaliyetler ve bu alandaki çalışmalar önemli yer tutmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri olmakla birlikte yaygın değildir. İlçedeki veterinerlik hizmetleri kamu ve özel veteriner hekimlerce yürütülmektedir. 
 
        Vatandaşların dilek ve şikâyetlerini doğrudan ilgili mercilere iletmelerine, süratle sonuçlandırılmasına ve sonucun kendilerine tebliğine azami özen gösterilmekte ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması birinci derece öncelikli hedef olarak alınmaktadır.